GLOBAL ÇAY SEKTÖRÜNDE ÜRETİM / TÜKETİM DENGESİ

Keyifli bir ticari hayatı tetikleyen önemli faktörlerden birisi ve hatta en önemlisi dengedir. Denge ticari hayatımızda olduğu kadar sosyal hayatımızda da bize rahatlık sağlayan faktördür. Ürettiğimiz kadar tüketmek, kazandığımız kadar harcamak ve arz talep dengesini korumak işin stratejisini oluşturuyor.

Çayda Üretim/Tüketim dengesi arz lehinde büyümektedir. Bu tabloyu talebin arz kadar artmadığı ve tüketiminin azalma eğiliminde olduğu şeklinde okuyabiliriz. Sağlık yönüne artan farkındalık talep artışına sebep olsa da rakamlar tükettiğimizden fazla ürettiğimizi gösteriyor. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi ara her geçen yıl daha da artmaktadır. Stoklar şişmektedir.

Bozulmakta olan arz talep dengesinin düzeltilebilmesi için dünyada çay otorotileri tarafından tüketimi artırıcı gayretler sarf edilmektedir Yeni damak tatları oluşturularak yeni müşteri kitlelerine ulaşmak amaçlanırken aynı zamanda Çaykur gibi popülaritesi yüksek firmaları da satın alarak piyasaların genişletilmesi hedeflemektedirler.

Ülkemizde çay sektörünün durumu Global piyasada oluşan tablo ile örtüşmektedir. Son 10 yılda perakende raf stoku ile büyüyen sektör sanayici nezdinde özellikle kamuda sürdürülebilir olsa da, stokların kayda değer rakamlar oluşturmaya başladığı görülmektedir. Organik çay üretimine geçerek bu tabloyu tersine çevirmeyi başarabileceğiz.

2017 yılında dünyada bir taraftan kuraklık, diğer taraftan aşırı yağmurlar çay arzını olumsuz etkilemiştir. Bu özel durumun genel gidişatı etkilemeyeceği muhakkaktır. 2017 yılı için artan fiyatların sürekli olması beklenmemektedir.

Kaynaklar; Çaykur, Fao, itc,Moneycontrol,  worldteanews, eatta.