Kişisel verilerin korunması kanunu


Çaysiad Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Çaysiad, vatandaşlarının ve çalışanlarının kişisel verilerini güvenli bir şekilde işlemeyi ve korumayı taahhüt eder. Bu politika, Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Çaysiad, hizmetlerini etkili bir şekilde sunabilmek, yasal sorumluluklarını yerine getirebilmek ve iç operasyonlarını yönetebilmek amacıyla kişisel verileri işler. Bu amaçlar genellikle kamu hizmetlerinin sunulması, personel yönetimi, mali işlemler ve yasal uyumluluk gibi hususları içerir.

Toplanan Kişisel Veriler:

Çaysiad, hizmetleriyle ilgili olarak sınırlı ve belirli bir amaç doğrultusunda kişisel verileri toplar. Bu veriler genellikle kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim ve iş geçmişi gibi konuları içerir.

Kişisel Veri Güvenliği:

Çaysiad, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Bilgiler, sadece yetkili personel tarafından erişilebilir ve bu erişim sıkı bir şekilde kontrol edilir.

Kişisel Verilere Erişim ve Paylaşım:

Çaysiad, kişisel verilere sadece yetkili personelin erişimine izin verir. Bu veriler, kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Ancak, yasal gereklilikler doğrultusunda yetkili mercilere bilgi sağlanabilir.

Birey Hakları:

Çaysiad, vatandaşların ve çalışanların KVKK kapsamında tanınan haklarına saygı gösterir. Bu haklar arasında kişisel verilere erişim, düzeltme, silme ve işleme itiraz gibi haklar bulunmaktadır. Bireyler, bu haklarını kullanmak için Çaysiad ile iletişime geçebilirler.

Bu politika, 02.01.2024 tarihinde revize edilmiştir. Güncel politikalarımızı öğrenmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin.