YANLIŞ TOPLAMA NEDENİYLE %8 DEN %11'E ÇIKAN ÇOP ÇAY SORUNU VAR.

-Başkanımız Erdal  Saral Trabzon Ticaret Borsası Halkla ilişkiler Sorumlusu Ömer Altuntaş'a verdiği ropörtajda  ; “Yanlış toplama nedeniyle yüzde 8’den 11’e çıkan çöp çay sorunu var.” dedi

Çay Sanayicisi İşadamları Derneği (ÇAYSİAD) Başkanı Erdal Saral, yanlış toplama yüzünden
Türk çayında kalite sorununun yaşandığına dikkat çekti.
Aynı zamanda Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da olan Erdal Saral, çayda toplama
işleminin gereken ölçülerde ve dikkatle yapılmadığına işaret ederek şunları söyledi:
“Özellikle Gürcistan’dan gelen işçilere yaş yaprağını toplatan üreticiler, bunu kilo karşılığı
ücretlendirerek yapmaktadırlar. Bu durumda işçiler daha fazla toplayıp para kazanmak için
gelişi güzel toplama yaparak, hem bitkiye zarar veriyorlar, hem de çöpü fazla yaprak
koparıyorlar.”
Erdal Saral çayda verimin düşmemesi için çok dikkatli hareket edilmesi gerektiğini
vurgulayarak şöyle devam etti:
“Kilo karşılığı toplayan işçi daha çok gelir elde etmek için normalde 2,5 yaprak ya da 3,5
yaprak toplanması gereken çayı kökleriyle birlikte topluyor. Dolayısıyla çayda bir kere
verimlilik düşüyor. İkincisi ise çayın kalitesi gittikçe azalıyor. Bir hesap yapacak olursak,
geçen seneye ya da bir evvelki seneye göre bir hayli düşüş var. Burada yüzde 8’lerden
yüzde 11’lere çıkan bir çöp sorunu var. Bu direk kuru çayın maliyetini de etkiliyor. Eğer
müstahsil 2,5 yaprak ya da 3,5 yaprak çayı bahsettiğimiz kökü, çöpü olmayacak şekilde
getirse inanıyorum ki hiçbir firma devletin açıkladığı taban fiyatının altında çay almak için
en ufak bir çaba sarf etmez. “
Çay Kanunu’na kesinlikle ihtiyaç olduğunu belirten Erdal Saral bu işin takipçisi olduklarını
kaçak çayın sektöre büyük darbe vurduğunu, hatta bu çayları kullanan üreticinin bile
piyasada haksız rekabet ortamı yaratmış olduğunu ifade ederek “Kuru çay fiyatları yine
düşüyor. Düşmesi sonucunda da fabrikanın, üreticinin ayakta kalması için bu sefer
müstahsilden kendi imalatlarını kendi sisteminin yürüyüşünü sağlamak adına fiyat verip
çayı almaya bakıyorlar. Kaçak çayın da böyle olumsuz etkisi de var. Ayrıca kuru çaydaki
yüzde 8 olan KDV oranının yüzde bire indirilmesi gerek. Böylece haksız rekabetin
önlenmesinde ve kaçak çayın yurda girişindeki cazibenin ortadan kaldırılmasında önemli
bir etken olacaktır. ” diye konuştu.