ÇAY EKSTRAKTI NEDİR ?

Can suyunun alınması diye tabir edilen işlem, SIYAH ÇAY EKSTRAKTI NEDIR?
Türkçe karşılığı “Çay Özü” diyebileceğimiz ürün sıvı ve toz olarak üretilebilir. Çayın bizzat kendisinden herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan üretilmektedir. Yoğun dem verme özelliğine sahip olduğundan poşet çaylarda kullanım için idealdir. Hiç düşündünüz mü dökme çay diye tabir edilen kiloluk çayları çaydanlıkta demlediğimizde demini vermesi için 15-20 dakika bekleriz, ama poşet çaylarda poşeti fincana koyar koymaz demini verdiğini görürüz. İşte o demini hemen vermesinin sebebi poşet çaylarda ancak çay ekstraktı kullanılması ile sağlanabilir. Ekstrakt kullanmadan poşet çay üretimi yapmak imkansızdır ,aksini iddia edenler ancak tüketiciyi yanıltmış olur.

SIYAH ÇAY EKSTRAKTI NASIL ÜRETILIR ?
Görünüm olarak düşük kalitedeki çayları Ekstraksiyon yöntemiyle; proseslere uygun zaman ve ısı değerleri korunması esasıyla, evaporasyondan geçirerek, katı madde miktarının artırılması yöntemiyle sıvı çay ekstraktı (çay özü) elde edilmektedir. Asla bir katkı maddesi gibi algılanmamalıdır. Çayın kendisinden mamuldür ve herhangi bir katkı maddesi içermemektedir.

Daha sonra bardak poşet ve demlik poşet çay üreticilerinden gelen siyah çaya yüksek basınç altında enjekte edilmesi esasına dayanmaktadır. Son olarak boyutlarına göre tasnif yapılıp dolum sisteminde ambalajı yapılarak sevk edilir.

Çayeks Çay Ekstrakt Sanayii olarak tesimizde son derece ileri teknolojik cihaz ve ekipman kullanılarak el değmeden üretim yapılmaktadır. Yine üretim aşamalarında gerekli olan suyu; tesisimiz bünyesindeki arıtma ünitesinden elde etmekteyiz ve yalnızca “ Arı Su “ kullanmaktayız.

SIYAH ÇAY EKSTRAKTI ÜRETIMINDEKI AMAÇ NEDIR? NERELERDE KULLANILIR ?
İmalatındaki başlıca amaç; düşük kalitedeki çayları uygun proseslerde işlemek suretiyle, üretime kazandırmaktır. Ürün hızlı çözünmeyi sağladığından; bardak poşet çay, demlik poşet çayların imalatında kullanım için idealdir. Yine son yıllarda ülkemizde de satış hacimlerinin hızla yükseldiği sektör olan ; buzlu çay (ice tea) ve çeşitli kola firmalarınca da kullanılmaktadır. İşlemin doğası gereği çay bitkisinden azami fayda sağlaması sebebiyle de ekonomide katma değer yaratmaktadır.

Ülkemizde yıllardır ithal edilen ya da ithalatçı firmalardan sağlanan ürünü , ilk kez firmamız gerekli izin ve belgeleri alarak , yerli sermayeye kazandırmıştır.

Tesisimizde; görünüm olarak düşük kalitedeki çaylar, kontinü ekstraksiyon sistemiyle alınan sıvı çay, evapore ederek katı madde miktarının çoğalmasının sağlanmasıyla sıvı çay özü elde edilmektedir. Daha sonra poşet ve demlik çay üreticilerinden gelen siyah çaya yüksek basınç altında enjekte edilmektedir. Son olarak boyutlarına göre tasnif yapılıp dolum sisteminde ambalajı yapılarak sevk edilir.

Çaydaki düşük kalitenin nedenlerini ana hatlarıyla ifade etmek gerekirse; Evvela 1920 lerde ekilen fidanların hala günümüzde kullanılıyor olması, yine kesiminde makasların kullanılıyor olmasıdır. Ayrıca yaş çay alım sezonunda, saha yanığı çayların oluşması ki bunlarda verim sıfıra yakındır. Yine müstahsilin fabrikalarda aşırı izdiham oluşturmasıyla fabrikaların üretimi düşürmemek için soldurma ,fermantasyon zamanını, olması gerekenden kısa tutmaları, çaydaki kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Çay üreticisinin kendine göre haklı sebeplerle iyileştirme çalışmalarına gidemediği gerçeği maalesef sonucu yani çaydaki kalitenin giderek daha da kötüye gitmesinin önüne geçememektedir.

Sonrasında vicdani ve ahlaki olmayan ve Türk Standartları Enstitüsüne (TS 4600) uygun olmayan; granür, karbonat, gıda boyası vs. gibi insan sağlığını tehlikeye atan katkılı çaylar gibi hem insan sağlığını tehlikeye sokan ı mamullerin üretildiğiyle ilgili haberlere sık sık rastlanmaktadır.


kaynak, çayeks.com