April 09 2018 Monday
Hindistan Kolkata : 1.61 USD/KG
Çin : 3.05 USD/KG
Mombasa : 2.58 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.66 USD/KG
Türkiye : 3.85 USD/KG

March 20 2018 Tuesday
Hindistan Kolkata : 1.62 USD/KG
Çin : 3.00 USD/KG
Mombasa : 2.78 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.92 USD/KG
Türkiye : 3.80 USD/KG

March 07 2018 Wednesday
Hindistan Kolkata : 1.72 USD/KG
Çin : 3.00 USD/KG
Mombasa : 2.80 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 4.11 USD/KG
Türkiye : 3.80 USD/KG

February 20 2018 Tuesday
Hindistan Kolkata : 2.30 USD/KG
Çin : 3.00 USD/KG
Mombasa : 2.81 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.95 USD/KG
Türkiye : 3.75 USD/KG

January 01 2018 Monday
Hindistan Kolkata : 2.22 USD/KG
Çin : 3.00 USD/KG
Mombasa : 2.70 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.40 USD/KG
Türkiye : 3.70 USD/KG

November 16 2017 Thursday
Hindistan Kolkata : 2.84 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.82 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.42 USD/KG
Türkiye : 3.85 USD/KG

October 28 2017 Saturday
Hindistan Kolkata : 3.55 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.82 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 4.23 USD/KG
Türkiye : 4.05 USD/KG

October 09 2017 Monday
Hindistan Kolkata : 3.50 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.81 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 4.15 USD/KG
Türkiye : 3.85 USD/KG

September 13 2017 Wednesday
Hindistan Kolkata : 3.47 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.80 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.98 USD/KG
Türkiye : 3.85 USD/KG

August 28 2017 Monday
Hindistan Kolkata : 3.61 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.80 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.95 USD/KG
Türkiye : 3.65 USD/KG

July 31 2017 Monday
Hindistan Kolkata : 3.61 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.81 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.71 USD/KG
Türkiye : 3.60 USD/KG

July 21 2017 Friday
Hindistan Kolkata : 3.03 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.87 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.99 USD/KG
Türkiye : 3.40 USD/KG

June 19 2017 Monday
Hindistan Kolkata : 3.05 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.80 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.98 USD/KG
Türkiye : 3.30 USD/KG

June 09 2017 Friday
Hindistan Kolkata : 2.63 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.87 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.90 USD/KG
Türkiye : 3.30 USD/KG

May 23 2017 Tuesday
Hindistan Kolkata : 2.40 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.78 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.90 USD/KG
Türkiye : 3.30 USD/KG

May 16 2017 Tuesday
Hindistan Kolkata : 2.49 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.78 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.96 USD/KG
Türkiye : 3.35 USD/KG

May 01 2017 Monday
Hindistan Kolkata : 2.43 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.79 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 4.19 USD/KG
Türkiye : 3.35 USD/KG

April 24 2017 Monday
Hindistan Kolkata : 2.39 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.80 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 4.21 USD/KG
Türkiye : 3.15 USD/KG

April 19 2017 Wednesday
Hindistan Kolkata : 2.28 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.81 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 4.27 USD/KG
Türkiye : 3.15 USD/KG

April 09 2017 Sunday
Hindistan Kolkata : 1.85 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.81 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 4.21 USD/KG
Türkiye : 3.15 USD/KG

March 16 2017 Thursday
Hindistan Kolkata : 1.82 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.83 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 4.04 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

February 15 2017 Wednesday
Hindistan Kolkata : 2.74 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.84 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.85 USD/KG
Türkiye : 3.20 USD/KG

February 10 2017 Friday
Hindistan Kolkata : 2.73 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.84 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.96 USD/KG
Türkiye : 3.20 USD/KG

January 26 2017 Thursday
Hindistan Kolkata : 2.93 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.73 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.97 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

January 16 2017 Monday
Hindistan Kolkata : 2.56 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.66 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.92 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

December 14 2016 Wednesday
Hindistan Kolkata : 2.87 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.28 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.86 USD/KG
Türkiye : 3.05 USD/KG

November 14 2016 Monday
Hindistan Kolkata : 2.69 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.26 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.83 USD/KG
Türkiye : 3.15 USD/KG

November 04 2016 Friday
Hindistan Kolkata : 2.69 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.28 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.75 USD/KG
Türkiye : 3.15 USD/KG

October 25 2016 Tuesday
Hindistan Kolkata : 2.95 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.25 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.69 USD/KG
Türkiye : 3.15 USD/KG

October 19 2016 Wednesday
Hindistan Kolkata : 2.92 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.25 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.69 USD/KG
Türkiye : 3.15 USD/KG

October 07 2016 Friday
Hindistan Kolkata : 2.85 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.26 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.58 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

September 28 2016 Wednesday
Hindistan Kolkata : 3.10 USD/KG
Çin : 3.10 USD/KG
Mombasa : 2.26 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.45 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

September 18 2016 Sunday
Hindistan Kolkata : 3.49 USD/KG
Çin : 3.05 USD/KG
Mombasa : 2.26 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.28 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

August 25 2016 Thursday
Hindistan Kolkata : 3.09 USD/KG
Çin : 3.05 USD/KG
Mombasa : 2.26 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.29 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

August 11 2016 Thursday
Hindistan Kolkata : 2.48 USD/KG
Çin : 3.05 USD/KG
Mombasa : 2.25 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.14 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

August 04 2016 Thursday
Hindistan Kolkata : 2.66 USD/KG
Çin : 2.95 USD/KG
Mombasa : 2.27 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.18 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

July 05 2016 Tuesday
Hindistan Kolkata : 3.11 USD/KG
Çin : 2.95 USD/KG
Mombasa : 2.26 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.01 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

June 21 2016 Tuesday
Hindistan Kolkata : 2.58 USD/KG
Çin : 2.90 USD/KG
Mombasa : 2.26 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 2.97 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

June 13 2016 Monday
Hindistan Kolkata : 2.08 USD/KG
Çin : 2.95 USD/KG
Mombasa : 2.21 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 2.97 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

June 06 2016 Monday
Hindistan Kolkata : 2.05 USD/KG
Çin : 2.95 USD/KG
Mombasa : 2.26 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.02 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

May 30 2016 Monday
Hindistan Kolkata : 1.97 USD/KG
Çin : 2.95 USD/KG
Mombasa : 2.26 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.15 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

May 24 2016 Tuesday
Hindistan Kolkata : 2.01 USD/KG
Çin : 2.95 USD/KG
Mombasa : 2.27 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 3.06 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

May 07 2016 Saturday
Hindistan Kolkata : 1.97 USD/KG
Çin : 2.95 USD/KG
Mombasa : 2.09 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 2.98 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

April 26 2016 Tuesday
Hindistan Kolkata : 2.10 USD/KG
Çin : 2.95 USD/KG
Mombasa : 2.06 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 2.90 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

April 18 2016 Monday
Hindistan Kolkata : 2.10 USD/KG
Çin : 2.95 USD/KG
Mombasa : 2.01 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 2.90 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

April 14 2016 Thursday
Hindistan Kolkata : 1.95 USD/KG
Çin : 2.90 USD/KG
Mombasa : 2.03 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 2.54 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

March 23 2016 Wednesday
Hindistan Kolkata : 1.93 USD/KG
Çin : 2.90 USD/KG
Mombasa : 2.24 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 2.74 USD/KG
Türkiye : 3.10 USD/KG

March 07 2016 Monday
Hindistan Kolkata : 1.87 USD/KG
Çin : 3.00 USD/KG
Mombasa : 2.33 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 2.67 USD/KG
Türkiye : 3.05 USD/KG

February 29 2016 Monday
Hindistan Kolkata : 1.93 USD/KG
Çin : 3.05 USD/KG
Mombasa : 2.30 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 2.71 USD/KG
Türkiye : 3.05 USD/KG

February 01 2016 Monday
Hindistan Kolkata : 2.50 USD/KG
Çin : 3.05 USD/KG
Mombasa : 2.48 USD/KG
Sri Lanka seylan çayı : 2.84 USD/KG
Türkiye : 3.05 USD/KG
Çaysiad | Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği | www.caysiad.org.tr © 2023 .